Sách tranh cổ động

 

Sách tranh cổ động giới thiệu hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn 1954 -1975 và từ 1975 -1986.
- Số trang: 37
- Kích thước: 20 x 20cm
- Năm xuất bản: 2008
- Ngôn ngữ: Việt – Anh
- Giá bán: 40.000 đồng