Sách "Tín ngưỡng thờ Mẫu: Tâm - Đẹp – Vui"

 

Cuốn sách giới thiệu về một tín ngưỡng dân gian Việt Nam gắn liền với đời sống tâm linh của người phụ nữ Việt Nam
- Số trang: 69
- Kích thước: 20 x 20cm
- Năm xuất bản: 2012
- Ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp
- Giá bán: 80.000 đồng/Anh/ Pháp
50.000 đồng/ Việt