Tranh cổ động

 

- Chất liệu: giấy
- Kích thước: 20 x 10cm
- Năm sáng tác: trước năm 1975
- Giá bán: 20.000 đồng