Tranh cổ động

 

- Chất liệu: giấy gió
- Kích thước: 28 x 19cm
- Tác giả: Nguyễn Tiến Cảnh
- Năm sáng tác: 1968
- Giá bán: 50.000 đồng