Tranh cổ động

 

- Chất liệu: giấy; giấy gió
- Kích thước: 32 x 47cm
- Tác giả: Minh Phương
- Năm sáng tác: 1979
- Giá bán: 100.000 đồng