Đĩa phim: Gánh hàng rong

 

- Miêu tả: đĩa DVD
- Kích thước: 12 x 14cm
- Ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp
- Giá bán: 185.000 đồng