Triển lãm “Phụ nữ Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”

Chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm “Phụ nữ Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” tại địa điểm tổ chức Đại hội - Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Trong 30 năm đổi mới, hợp tác và hội nhập, đất nước Việt Nam đã có những bước chuyển mình toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân và vươn mình khẳng định trên trường quốc tế. Kế thừa truyền thống vẻ vang từ thời Bà Trưng, Bà Triệu, phụ nữ Việt Nam đã tự tin, năng động, mạnh dạn tiến bước trên con đường phát triển chung của đất nước. Họ đã tạo nên những dấu ấn, khoảnh khắc, điểm sáng góp phần tạo nên trang sử 30 năm đổi mới của dân tộc.

Triển lãm gồm 3 chủ đề thể hiện những dấu ấn nổi bật nhất của phụ nữ Việt Nam trong 30 năm đổi mới:
1. Phụ nữ Việt Nam góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
2. Vị thế của người phụ nữ được nâng cao.
3. Chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Triển lãm cũng thể hiện rõ nét vai trò, chức năng của Hội LHPN Việt Nam - tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam.

Triển lãm do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện, phục vụ đại biểu tham dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII từ ngày 06 đến hết ngày 09/3/2017.