Thông báo kết quả vòng 1 Thi tuyển viên chức năm 2019

      Hội đồng thi tuyển viên chức Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thông báo kết quả các phần thi tại vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 như sau:
 
 
 
Mẫu đơn xin phúc khảo:
 
 

Các tin khác