Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam lên báo Mỹ

CNN theo chân blogger Donna Bramhall cùng tìm hiểu về Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, hồ Gươm - những nơi gìn giữ nhiều nét văn hóa Việt.
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam lên báo Mỹ, CNN 

Các tin khác