Gánh hàng rong

Câu chuyện kể về cuộc sống, nghề nghiệp của những người bán hàng rong đến từ nhiều nơi hoạt động trên địa bàn Hà Nội. Thông qua triển lãm khách tham quan có thể hiểu hơn về đóng góp của họ đối với gia đình, những khó khăn, vất vả, rủi ro trên con đường mưu sinh. Với hơn 30 hiện vật, phim tư liệu và 128 ảnh trưng bày do cán bộ bảo tàng thực hiện trong quá trình điền dã đã phản ánh một cách chân thực điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và kiếm sống của họ.