Thử trang phục

Đến bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tham quan chủ đề trưng bày “Thời trang nữ” các bạn không chỉ hiểu biết thêm về trang phục của các dân tộc được biến đổi theo thời gian, sự khác nhau trong trang phục giữa các vùng miền…mà còn được ngắm nhìn mình trong những bộ trang phục có lẽ chưa bao giờ bạn được thử. Chúng tôi sẽ đáp ứng được nhu cầu này của bạn khi bạn trải nghiệm trong phòng khám phá. Những bộ y phục “Áo bà ba”, “Áo tứ thân”, và những bộ y phục các dân tộc sẽ làm bạn ngạc nhiên thích thú về chính mình. Điều thú vị nhất bạn được ngắm bạn mà không phải là bạn và tự khám phá về khả năng trình diễn thời trang của mình.