Làm thẻ đánh dấu trang (Bookmark)

Đang đọc cuốn Đôremon hấp dẫn thì mẹ gọi. Đánh dấu trang bằng cái gì để đọc tiếp? Nếu khéo tay, bạn có thể tự làm những chiếc bookmark xinh xắn dễ thương theo hình mình sáng tạo. Bảo tàng sẽ giúp bạn trở thành người thiết kế tài ba. Bạn có thể tạo nên những bookmark hình bộ trang phục ‘tí hon’ hay là những nét hoa văn trên trang phục? Tuỳ vào sức sáng tạo của bạn đấy ?