Thử tài đoán vật

Nhắm mắt lại, dùng những ngón tay tìm hiểu xem có gì bí mật trong chiếc thùng kín, hãy miêu tả lại để bạn mình đoán xem đó là vật gì ! Thú vị không ? Đảm bảo, bạn sẽ có những giây phút vui chơi vô cùng sôi nổi bên bạn bè của mình để cùng nhau khám phá ra nhiều bí mật bất ngờ. Hãy thứ đoán vật để phát triển khả năng suy đoán, miêu tả và tập khả năng phối hợp với “đồng nghiệp”.