Lego

Từ những viên “gạch”nhiều màu sắc, các em hãy thử làm cô chú công nhân, những kiến trúc sư, kỹ sư… tài ba tạo ra những ngôi nhà, con đường và tạo ra tất cả những gì em muốn