Chuyện tuổi già

Là câu chuyện phản ánh chân thực, sinh động về cuộc sống của người già ở Trung tâm Dưỡng lão Bách niên Thiên Đức thông qua phương pháp tiếp cận nhân học và photovoice (trao máy ảnh cho nhân vật). Triển lãm đưa ra quan điểm khác nhau của cộng đồng về việc đưa cha mẹ vào trung tâm dưỡng lão là “Tất yếu” hay “Bất hiếu”. Nội dung trưng bày gồm 3 chủ đề: Ước mơ; Tâm sự tuổi già; Nơi cuộc sống mới bắt đầu với một thông điệp nhân văn muốn gửi tới công chúng Hãy rút ngắn khoảng cách thế hệ  Hãy yêu thương, trân trọng người già.