Lời chào của Giám đốc Bảo tàng

 
 
 
Chào mừng quý vị đến với website của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam!
 
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là một kênh truyền thông đặc biệt của Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam. Với sứ mệnh của một bảo tàng giới, chúng tôi đang gìn giữ và
trưng bày những di sản của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử bảo vệ và xây dựng đất
nước, gìn giữ mái ấm gia đình; sáng tạo, trao truyền và bảo tồn những giá trị văn
hóa về người phụ nữ Việt Nam. Đây sẽ là nơi cung cấp thông tin hữu ích, những
câu chuyện thú vị đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của quý vị.
Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn đối với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
 
Trân trọng! 
 
Nguyễn Thị Bích Vân
 
Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam