Cửa hàng đồ lưu niệm

 
 
 
Hãy đến với Cửa hàng lưu niệm nếu quý vị muốn có một món quà lưu niệm chất lượng cao ghi nhớ chuyến du lịch ở Việt Nam VÀ giúp đỡ nhóm cộng đồng yếu thế, thiệt thòi. Cửa hàng có rất nhiều mặt hàng gợi cho quý vị nhớ về những chủ đề trưng bày chính của Bảo tàng, về tinh thần bất khuất và tự cường của phụ nữ Việt Nam cũng như sự thúc đẩy quyền bình đẳng giới