Sự kiện của Bảo tàng qua báo chí

1. Sự kiện Bảo tàng nhận giải thưởng "Điểm tham quan du lịch hàng đầu Việt Nam" 
 Báo Tài nguyên & Môi trườngduyendangvietnam.net.vnhoilhpn.org.vnBáo Cần ThơBáo du lịchBáo Thế giới Di sảnBáo Quảng NinhBáo Vn City
 
2. Sự kiện nhà báo Nick Út  trao tặng ảnh và hiện vật cho Bảo tàng