Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam lọt top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á
Trang TripAdvisor vừa công bố danh sách 25 bảo tàng hấp dẫn nhất Châu Á, trong đó Việt Nam có 3 bảo tàng: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Dân tộc học và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.