Cuộc kháng chiến giữ nước vĩ đại của dân tộc ta đã lùi xa hơn một phần ba thế kỷ nhưng ký ức về cuộc chiến tranh vẫn còn đọng lại mãi không phai trong tâm trí của người phụ nữ.