Vị trí

Địa chỉ: 36 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
 

          

Điện thoại: (84-4) 38259936

Fax:             (84-4) 38259129

Website:  http://baotangphunu.org.vn
                   http://womenmuseum.org.vn

E-mail:     info@baotangphunu.org.vn