Các xuất bản phẩm

1. Sách ảnh bảo tàng giới thiệu những câu chuyện và hiện vật tiêu biểu trong hệ thống trưng bày thường xuyên của bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
- Số trang: 154
- Kích thước: 29 x 22cm
- Năm xuất bản: 2010
- Ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp
 
 
2.Cuốn sách giới thiệu 10 hiện vật hấp dẫn nhất của bảo tàng.
- Số trang: 28
- Kích thước: 15 x 21cm
- Năm xuất bản: 2010
- Ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp
 
 
3. Cuốn sách giới thiệu về những câu chuyện và kỷ vật của những người phụ nữ tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ.
- Số trang: 253
- Kích thước: 14 x 20cm
- Năm xuất bản: 2008
- Ngôn ngữ: Việt, Anh
 
 
4. Sách tranh cổ động giới thiệu hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn 1954 -1975 và từ 1975 -1986.
- Số trang: 37
- Kích thước: 20 x 20cm
- Năm xuất bản: 2008
- Ngôn ngữ: Việt – Anh
   
 
5.  “Chuyện những bà mẹ đơn thân” giới thiệu về hoàn cảnh và cuộc sống của những bà mẹ đơn thân tại Tân Minh, Sóc Sơn. Họ “một vai hai gánh” vừa làm mẹ vừa làm cha để nuôi dạy những đứa con trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn và thiếu thốn. 
- Số trang: 102
- Kích thước: 20 x 20cm
- Năm xuất bản: 2011
 
 
6. Cuốn sách giới thiệu về một tín ngưỡng dân gian Việt Nam gắn liền với đời sống tâm linh của người phụ nữ Việt Nam
- Số trang: 69
- Kích thước: 20 x 20cm
- Năm xuất bản: 2012
- Ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp
 
 
7. "Chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng" giới thiệu 300 bức ký họa  nói lên tình yêu, lòng ngưỡng mộ và tự hào 
của họa sĩ Đặng Ái Việt cũng như lớp lớp người Việt Nam đối với những Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc, đối với những người mẹ và đặc biệt là các Mẹ Việt Nam anh hùng.
- Số trang: 200
- Kích thước: 22 x 30cm
- Năm xuất bản: 2012
- Ngôn ngữ: Việt
 
 
 
8. "Nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn" giới thiệu 32 câu chuyện được ghi chép một cách chân thực của các nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn  về ký ức một thời máu lửa khi tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mĩ. 
 - Số trang: 180
- Kích thước: 20 x 13,5cm
- Năm xuất bản: 2012
- Ngôn ngữ: Việt, Anh