Chia sẻ kinh nghiệm cùng Bảo tàng Quốc gia Lào

Bảo tàng Quốc gia Lào vốn có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các bảo tàng ở Việt Nam. Trong quá trình thay đổi công trình tòa nhà Bảo tàng sang địa điểm mới từ những năm 2000, cán bộ Bảo tàng Quốc gia Lào đã nhiều lần đến học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp Việt Nam. Ngày 26/10/2018, Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Lào – bà Phetmalayvanh Keobouma cùng đại diện Cục Di sản, Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Thể thao – Văn hóa – Du lịch Lào đã đến tham quan, trao đổi với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Bên cạnh việc tham quan, chia sẻ kinh nghiệm triển khai hệ thống trưng bày thường xuyên, đoàn đặc biệt quan tâm đến việc phát triển công chúng, đa dạng hóa các hoạt động, tìm nguồn hỗ trợ về tài chính và nghiệp vụ từ cộng đồng. Bảo tàng Quốc gia Lào vẫn đang trong quá trình mở rộng hệ thống trưng bày trong đó có phần trưng bày về các dân tộc Lào nên đoàn đã giành thời gian trao đổi về kỹ thuật trưng bày, về việc kết nối với những đơn vị cung cấp phương tiện trưng bày…

Đoàn đánh giá cao hệ thống trưng bày thường xuyên cũng như những triển lãm chuyên đề và hàng loạt hoạt động mà Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đang triển khai. Kết thúc buổi trao đổi bà Vanpheng Keopannha chia sẻ: “Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam của các bạn thật đẹp, tôi đã thấy được văn hóa, lịch sử của các bạn cũng như những nét tương đồng giữa văn hóa của cũng ta. Chúng tôi đã học tập được rất nhiều kinh nghiệm từ bảo tàng của các bạn”.

Hai bên hy vọng sẽ có những sự hợp tác cụ thể trong tương lai.

Lãnh đạo Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cùng Đoàn Bảo tàng Quốc gia Lào