Author: Thảo Lê (Thảo Lê)

Home / Thảo Lê
A gift representing beauty and peace made from a war remnant

A gift representing beauty and peace made from a war remnant

"Eureka" - a famous exclamation attributed to the Greek mathematician Archimedes has been a familiar expression when it comes to celebrating new discoveries, inventions and creativity. It is also one of the themes of this year’s Museum Week. We will tell you a story with a “eureka factor,” which shows how skillful and talented Vietnamese people were during the wartime.

June 10, 2021June 21, 2021
The Museum’s Modest Beginnings

The Museum’s Modest Beginnings

Chủ đề đầu tiên trong “Tuần lễ Bảo tàng” năm nay là “Ngày xửa ngày xưa” dành để các Bảo tàng trên thế giới tri ân những sự khởi đầu. Đây là cơ hội tuyệt vời để Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam giới thiệu câu chuyện về mình với nhiều điều để nói.

June 7, 2021June 19, 2021
“Global Guytalk” Exhibition

“Global Guytalk” Exhibition

This exhibit is expected to be the starting point to encourage Vietnamese men to participate in similar forums to share men’s issues as well as to help promote gender equality in Vietnam.

March 15, 2021March 15, 2021
Ký ức về Mẹ và Trái tim người lính

Ký ức về Mẹ và Trái tim người lính

áng ngày 16/10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra sự kiện với chủ đề “Mẹ và Trái tim người lính” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với CLB Trái tim người lính, Đại tá, Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng và Tạp chí Môi trường và Đô Thị tổ chức.

October 16, 2020October 16, 2020
  • 1
  • 2