Thông báo kết quả vòng 1 Thi tuyển viên chức năm 2019

Hội đồng thi tuyển viên chức Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thông báo kết quả các phần thi tại vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 như sau:
Mẫu đơn xin phúc khảo:

Xem thêm