Tôi sống xanh

Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng dân cư tại Hà Nội” được thực hiện từ năm 2009 nhằm thử nghiệm và phát triển mô hình Sống Xanh từ cộng đồng Ballymun, Dublin, Ailen. Mô hình tập trung vào việc thành lập các nhóm Sống Xanh cùng nhau thay đổi hành vi bền vững tại hộ gia đình và góp phần cải thiện môi trường sống tại cộng đồng như: tiết kiệm điện, nước, tổ chức các vườn rau cộng đồng… Với sự hỗ trợ và truyền cảm hứng từ Tổ chức Kế hoạch Hành động Toàn Cầu Ai len và cộng đồng Ballymun, đến năm 2013, chương trình đã mở rộng với sự tham gia của hơn 5000 hộ gia đình tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hội An và thành phố Hồ Chí Minh. Trung bình một tháng, mỗi hộ gia đình tiết kiệm được: 2m  nước,  9kWh điện, giảm thiểu 30kg rác thải,  giảm sử dụng 90 túi nilông.