X
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Ký ức về Mẹ
Ký ức về Mẹ của em Nguyễn Hà My, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa
Bình an sau bão giông
[video_popup url="https://www.youtube.com/watch?v=rFe2Vuyv2Vw" n="1" wrap="1" img="https://baotangphunu.org.vn/wp-content/themes/galleria-metropolia/exhibition/images/play.png"]
Bình an sau bão giông
[video_popup url="https://www.youtube.com/watch?v=rFe2Vuyv2Vw" n="1" wrap="1" img="https://baotangphunu.org.vn/wp-content/themes/galleria-metropolia/exhibition/images/play.png"]
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Luôn đồng hành và chia sẻ
Bình an sau bão giông
[video_popup url="https://youtu.be/yEypevhsvPk" n="1" wrap="1" img="https://baotangphunu.org.vn/wp-content/themes/galleria-metropolia/exhibition/images/play.png"]
Bình an sau bão giông
[video_popup url="https://youtu.be/yEypevhsvPk" n="1" wrap="1" img="https://baotangphunu.org.vn/wp-content/themes/galleria-metropolia/exhibition/images/play.png"]
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Khi bác thành mẹ hiền
Đây là những lời chia sẻ về câu chuyện của bé Hoàng Nguyễn Trâm Anh ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa mồ côi mẹ do Covid ngay từ khi được sinh ra. Chị Nguyễn Thị Hường - bác dâu của cháu đã nhận nuôi và chăm sóc cháu để bố có thể yên tâm đi làm ăn xa.
Bình an sau bão giông
[video_popup url="https://youtu.be/SwMTuGiALP8" n="1" wrap="1" img="https://baotangphunu.org.vn/wp-content/themes/galleria-metropolia/exhibition/images/play.png"]
Bình an sau bão giông
[video_popup url="https://youtu.be/SwMTuGiALP8" n="1" wrap="1" img="https://baotangphunu.org.vn/wp-content/themes/galleria-metropolia/exhibition/images/play.png"]
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông
Bình an sau bão giông