Phòng khám phá ja

Home / Phòng khám phá ja

Phòng khám phá

Giới thiệu

Hệ thống trưng bày mới của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam được khai trương vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2010. Nội dung trưng bày mới được trình bày một cách khoa học, đẹp mắt với các trang thiết bị hiện đại đã mang lại cho Bảo tàng một dịên mạo mới với bản sắc độc đáo, ấn tượng. Cùng đó, bảo tàng đã chuyển đổi từ loại hình bảo tàng lịch sử văn hoá thành một bảo tàng giới giàu bản sắc, cung cấp nhiều thông tin về những truyền thống văn hóa, các vấn đề xã hội đương đại.

Bên cạnh hệ thống trưng bày thường xuyên, Bảo tàng còn tổ chức nhiều cuộc trưng bày chuyên đề với phương pháp tiếp cận mới là nhân học xã hội, phản ánh sự phát triển và thay đổi của xã hội đương đại bằng các dự án hướng tới nhiều nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là những phụ nữ, trẻ em bị thiệt thòi, yếu thế.

Với 1500 m2 trưng bày, 971 tài liệu, hiện vật và 21 phim tư liệu, khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu, khám phá về hình ảnh người phụ nữ trong muôn mặt cuộc sống cũng như những nét văn hóa đa dạng của phụ nữ các tộc người thông qua các chủ đề: Phụ nữ trong gia đình; Phụ nữ trong lịch sử và Thời trang nữ. Chuyên đề Tín ngưỡng thờ Mẫu: Tâm – Đẹp – Vui giới thiệu tới công chúng những giá trị cốt lõi và sức sống lâu bền của một tín ngưỡng dân gian thuần Việt thông qua tiếng nói của những người dân theo Mẫu trong cuộc sống đương đại.

Giới thiệu về chương trình

Hệ thống trưng bày mới của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam được khai trương vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2010. Nội dung trưng bày mới được trình bày một cách khoa học, đẹp mắt với các trang thiết bị hiện đại đã mang lại cho Bảo tàng một dịên mạo mới với bản sắc độc đáo, ấn tượng. Cùng đó, bảo tàng đã chuyển đổi từ loại hình bảo tàng lịch sử văn hoá thành một bảo tàng giới giàu bản sắc, cung cấp nhiều thông tin về những truyền thống văn hóa, các vấn đề xã hội đương đại.

Hệ thống trưng bày mới của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam được khai trương vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2010. Nội dung trưng bày mới được trình bày một cách khoa học, đẹp mắt với các trang thiết bị hiện đại đã mang lại cho Bảo tàng một dịên mạo mới với bản sắc độc đáo, ấn tượng. Cùng đó, bảo tàng đã chuyển đổi từ loại hình bảo tàng lịch sử văn hoá thành một bảo tàng giới giàu bản sắc, cung cấp nhiều thông tin về những truyền thống văn hóa, các vấn đề xã hội đương đại.

Explorer