X
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”
Chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Hội LHPN Việt Nam phối hợp thực hiện bắt đầu từ năm 2018. Sau ba năm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực: hỗ trợ vốn vay; cung cấp sinh kế; xây dựng các công trình dân sinh; mở các lớp tập huấn kỹ thuật; tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo; đặc biệt chương trình đã huy động được gần 700 Mái ấm tình thương trao tặng cho gia đình phụ nữ nghèo… Kết quả đó đã giúp phụ nữ khu vực biên giới phấn khởi, tin tưởng và ngày càng tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Giữ Yên Biên Thùy
[video_popup url="https://www.youtube.com/watch?v=0qt28Ybdcxs" n="1" wrap="1" img="https://baotangphunu.org.vn/wp-content/themes/galleria-metropolia/exhibition/images/play.png"]
Giữ Yên Biên Thùy
[video_popup url="https://www.youtube.com/watch?v=0qt28Ybdcxs" n="1" wrap="1" img="https://baotangphunu.org.vn/wp-content/themes/galleria-metropolia/exhibition/images/play.png"]
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy
Giữ Yên Biên Thùy