X
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Giá trị của người phụ nữ Xinh-mun
"Người phụ nữ phải có cái giá. Bắt buộc người con trai phải ở rể trong một thời gian nhất định: hai tháng, ba tháng, sáu tháng, có thể lên tới một năm."
Nơi tôi đang sống
[video_popup url="https://youtu.be/oWf8xJ5NC_I" n="1" wrap="1" img="https://baotangphunu.org.vn/wp-content/themes/galleria-metropolia/exhibition/images/play.png"]
Nơi tôi đang sống
[video_popup url="https://youtu.be/oWf8xJ5NC_I" n="1" wrap="1" img="https://baotangphunu.org.vn/wp-content/themes/galleria-metropolia/exhibition/images/play.png"]
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống
"Trước kia, phong tục tập quán vẫn được duy trì nhưng mà còn rất nhiều nét hủ tục trong phong tục cưới hỏi, sinh hoạt hàng ngày, tục ma chay... Nhờ có được sự tuyên truyền và quan tâm của chính quyền địa phương, Đảng và nhà nước, chị em hội viên và toàn thể nhân dân địa phương và bà con đã có sự thay đổi."
Nơi tôi đang sống
[video_popup url="https://youtu.be/LBsHsjvpACk" n="1" wrap="1" img="https://baotangphunu.org.vn/wp-content/themes/galleria-metropolia/exhibition/images/play.png"]
Nơi tôi đang sống
[video_popup url="https://youtu.be/LBsHsjvpACk" n="1" wrap="1" img="https://baotangphunu.org.vn/wp-content/themes/galleria-metropolia/exhibition/images/play.png"]
Nơi tôi đang sống
Nơi tôi đang sống