News

Home / News

What’s on

The memorial flow of “Love in the time of war”

The memorial flow of “Love in the time of war”

“War” – a word, when mentioned, provokes the image of brutality and separation. A memorial to the generation who participated in two resistance wars against France and America. To the generation who sacrificed their souls and blood for their independence and the freedom of their nation. To the generation’s power to overcome those days with the pure and sacred love for their nation.

The Museum’s Modest Beginnings

The Museum’s Modest Beginnings

Chủ đề đầu tiên trong “Tuần lễ Bảo tàng” năm nay là “Ngày xửa ngày xưa” dành để các Bảo tàng trên thế giới tri ân những sự khởi đầu. Đây là cơ hội tuyệt vời để Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam giới thiệu câu chuyện về mình với nhiều điều để nói.

Museum News

Collaboration News

Other News