News

Home / News

What’s on

The Museum’s Modest Beginnings

The Museum’s Modest Beginnings

Chủ đề đầu tiên trong “Tuần lễ Bảo tàng” năm nay là “Ngày xửa ngày xưa” dành để các Bảo tàng trên thế giới tri ân những sự khởi đầu. Đây là cơ hội tuyệt vời để Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam giới thiệu câu chuyện về mình với nhiều điều để nói.

Annoucement of temporary closure

Annoucement of temporary closure

The Vietnamese Women's Museum is temporarily closed from 14 March, 2020 to ensure public safety and prevent the spread of the Covid19 Virus.

We apologize for this inconvenience and look forward to seeing you soon.

Museum News

Collaboration News

Other News