Tin tức

Home / Tin tức

Tin tức mới nhất

Tour trưng bày số, một hướng đi mới của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid

Tour trưng bày số, một hướng đi mới của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid

Đại dịch Covid 19 làm tê liệt mọi hoạt động kinh tế, văn hóa trên phạm vi toàn thế giới. Bên cạnh đó sự bùng nổ của khoa học, công nghệ và nhu cầu đa dạng của công chúng đã trở thành những cú hích mạnh mẽ tới các đơn vị văn hóa trong đó có bảo tàng để chuyển hướng, cho ra đời những sản phẩm văn hóa trên nền tảng công nghệ số.

Những bông hoa ngát hương

Những bông hoa ngát hương

Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, phụ nữ luôn sống và cống hiến hết mình cho gia đình, cho xã hội và đất nước.

Tin tức bảo tàng

Hợp tác

Tin khác