Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng Miền Nam Việt Nam

Ngày 8/3/1961, giữa lúc cách mạng miền Nam chuyển sang thế tiến công, Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập. Hội công bố Chương trình, Điều lệ; tuyên bố gia nhập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; kêu gọi toàn thể phụ nữ miền Nam gia nhập Hội, đoàn kết, thống nhất, cùng đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hội đã phát động phong trào thi đua 5 tốt: Đoàn kết đấu tranh chính trị, võ trang, binh vận tốt; Lao động sản xuất, tiết kiệm tốt; Chăm sóc, nuôi dưỡng thương bệnh binh tốt; Học tập văn hoá, chính trị, chuyên môn tốt; Rèn luyện tư cách đạo đức tốt. Những đóng góp của phụ nữ miền Nam trong phong trào thi đua 5 tốt đã được ghi nhận tại Đại hội Đại biểu lần thứ nhất tháng 3/1965.

Nhân dân biểu tình tràn vào thị xã Bến Tre, đấu tranh chống chế độ độc tài của ngụy quyền, đòi dân sinh dân chủ 

Phụ nữ Bến Tre biểu tình chống chế độ độc tài của Mỹ – Thiệu 

Đấu tranh chính trị của phụ nữ Giồng Trôm, Bến Tre 

Trong suốt quá trình hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam đã trở thành ngọn cờ hiệu triệu động viên cổ vũ các tầng lớp phụ nữ miền Nam từ nông thôn đến thành thị vùng lên đấu tranh, cứu nước cứu nhà. Dưới sự lãnh đạo của Hội, phụ nữ miền Nam luôn là lực lượng hùng hậu, tài trí thông minh, sáng tạo tuyệt vời, kiên trung vô hạn đối với cách mạng, xứng đáng với tấm Huân chương Thành đồng hạng nhất và 8 chữ vàng mà Đảng nhân dân Cách mạng Miền Nam Việt Nam trao tặng “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”.

Nhằm ghi dấu kỷ niệm địa điểm nơi cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam đã từng hoạt động suốt trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt; Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, năm 2005, Hội LHPN Việt Nam đã tiến hành xây dựng bia kỷ niệm tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Suốt 19 năm qua, nơi đây đã trở thành địa điểm về nguồn, giáo dục truyền thống quan trọng để ôn lại lịch sử hào hùng của phụ nữ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ không chỉ riêng đối với phụ nữ cả nước mà còn của cả nhân dân khu vực Nam bộ.

Năm 2024, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và để đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục truyền thống, khu di tích được Hội LHPN Việt Nam chỉnh trang, tu bổ và tôn tạo. Từ ngày 13/7/2024 khu di tích tiếp tục mở cửa đón các đoàn khách đến thăm quan.

Bia tưởng niệm Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam

 

Khu tưởng niệm Hội LHPN Giải phóng miền Nam tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh được tôn tạo khang trang 

Một số bài viết tham khảo:

https://phunuvietnam.vn/su-ra-doi-hoi-lhpn-giai-phong-mien-nam-34035.htm

http://tinhuy.daknong.gov.vn/tin-tuc/phong-trao-dau-tranh-chinh-tri-cua-phu-nu-mien-nam-10020.html

https://baotangphunu.org.vn/hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-dau-an-nhung-chang-duong/

https://www.phunu.hochiminhcity.gov.vn/phu-nu-mien-nam-da-phat-huy-uu-the-cua-gioi-minh-trong-ca-3-mui-giap-cong-post349.html

https://nhandan.vn/phu-nu-viet-nam-nhung-chang-duong-ve-vang-duoi-la-co-cua-dang-post620951.html

https://nhandan.vn/hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-to-chuc-hanh-huong-ve-nguon-post522179.html

https://hoilhpn.org.vn/CmsView-EcoIT-portlet/html/print_cms.jsp?articleId=791

Link ảnh khu tưởng niệm: https://drive.google.com/drive/folders/1oBzXghH5M3zgNPDsVXxOnDfWTgLV7nCl?usp=drive_link