Tin tức bảo tàng

Home / Tin tức / Tin tức bảo tàng

Tin tức bảo tàng

Thông báo tạm dừng phục vụ khách tham quan

Thông báo tạm dừng phục vụ khách tham quan

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid 19, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tạm dừng phục vụ khách tham quan từ ngày 14/03/2020 cho đến khi tình hình dịch có chuyển biến tích cực, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho mọi người.