Giáo dục

Home / Giáo dục

Giới thiệu chung

Từ nhiều năm trở lại đây, giáo dục trong bảo tàng thông qua các chương trình trải nghiệm luôn được bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ưu tiên phát triển. Với mong muốn mỗi lần học sinh đến với bảo tàng là một lần khám phá, kiến thức truyền tải đầy đủ, hợp lý nhưng không gây nhàm chán, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã cải tiến chương trình giáo dục để hướng tới mục đích này.

Các chương trình giáo dục của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam được thiết kế với phương châm “Giáo dục bắt đầu từ trải nghiệm”  nhằm tăng tính hấp dẫn, mang lại niềm vui, hướng tới sự sáng tạo để các em học được sự bổ ích từ những thông tin mà mình thu nhận được. Bên cạnh đó, mỗi chương trình khi xây dựng nhằm hướng tới nhóm học sinh cụ thể chứ không dàn trải cho các cấp học.  Công tác tổ chức các hoạt động được thay đổi, từ việc thuyết minh viên là người giới thiệu chính thì bây giờ chỉ đóng vai trò định hướng và hướng dẫn các hoạt động, học sinh được đưa vào trung tâm khi tự mình suy đoán, thực nghiệm và trình bày ý tưởng, quan điểm của mình.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam luôn tận dụng tối đa không gian trong bảo tàng để là nơi học sinh có thể được tương tác, trải nghiệm nhằm tăng tính trực quan và gắn kết học sinh với những hiện vật được trưng bày. Bên cạnh đó, triển lãm lưu động cũng được bảo tàng chủ động đưa tới các nhà trường để học sinh được biết thêm thông tin và để nối liền khoảng cách giữa bảo tàng và nhà trường. Chương trình giáo dục được bảo tàng giới thiệu và triển khai trong suốt năm học, ngoài ra, dịp nghỉ hè cũng là thời điểm bảo tàng triển khai những câu lạc bộ, chương trình vui chơi hè cho trẻ em.

Chương trình giáo dục hiện có

Phòng khám phá

Tour học đường

Tìm hiểu các vấn đề xã hội

Triển lãm lưu động

Liên hệ Phòng Truyền thông – Giáo dục

Chương trình đã thực hiện