Chuyện hạt gạo

Khi nhắc đến hạt gạo, chắc không ai xa lạ gì vì chúng ta vẫn được ăn cơm và các sản phẩm làm từ gạo hàng ngày. Hạt gạo được cha ông ta vẫn trân quý gọi bằng cái tên Ngọc Thực. Ngọc Thực sẽ trở nên sống động và gần gũi hơn với trẻ em qua những trò chơi tương tác vá khám phá.
Thông qua các hoạt động, các em sẽ được biết công dụng của hạt thóc, trấu, cám dùng để làm gì ? hay hiểu về các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa như: ngâm ủ và nảy mầm, đẻ nhánh, làm đòng, trổ bông và chín…

Leave a Reply

Your email address will not be published.