Chương trình giáo dục

Home / Chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục

Tour học đường

Với các chủ đề tương tác đa dạng, chương trình Tour học đường của Bảo tàng phụ nữ Việt Nam được thiết kế với mục đích giúp học sinh không chỉ tiếp nhận các giá trị truyền thống thông qua tham quan hoặc chia sẻ của các nghệ nhân  – chủ thể văn hóa mà còn được tự mình thực hành để hiểu được các nguyên lý hoạt động của sản phẩm văn hóa dưới góc nhìn khoa học

Tìm hiểu các vấn đề xã hội

Các chương trình giáo dục với chủ đề “Tìm hiểu các vấn đề xã hội thông qua trưng bày, triển lãm” sẽ là cơ hội để các em tăng sự nhận thức, đồng thời thể hiện quan điểm, tiếng nói của mình trước một vấn đề nào đó. Từ những ý kiến của các em, đôi khi chúng ta nhận ra rằng cần phải lắng nghe trẻ em nhiều hơn và những góc nhìn của các em với vấn đề đó cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ.

Triển lãm lưu động

Với mục đích đưa Bảo tàng đến gần hơn với công chúng, tạo cơ hội cho đông đảo các em học sinh tiếp cận với những tài liệu, hiện vật, hình ảnh, câu chuyện gắn với cuộc sống, chiến đấu và truyền thống hào hùng của dân tộc ta, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã triển khai sâu rộng việc trưng bày triển lãm lưu động tới nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội

Liên hệ Phòng Truyền thông – Giáo dục