Việc của ai?

Việc của ai là một trò chơi thuộc khu vực Giới và Giới tính tại Phòng khám phá. Trỏ chơi hướng đến sự sẻ chia công việc của các thành viên trong gia đình, biết quan tâm, giúp đỡ chính là thông điệp mà trò chơi muốn truyền tải.

Em có nghĩ rằng nên phân định rõ ràng công việc nhà giữa bố, mẹ và các thành viên trong gia đình? Trò chơi hứa hẹn nhiều điều thú vị khi các em được tương tác cùng cân thăng bằng. Rất nhiều em sau khi dành vài phút trải nghiệm đã ồ lên với hơi chút suy tư: Mẹ mình làm nhiều việc quá hay Bố mình làm nhiều việc quá! Cán cân lệch về một phía, giúp các em nhận ra rằng cần phải có sự điều chỉnh để cân bằng mọi công việc trong gia đình và mọi người nên biết chia sẻ để có một gia đình thực sự hạnh phúc.