Phụ nữ trong lịch sử

Trưng bày không chỉ tập trung giới thiệu về vai trò và sự tham gia của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc mà còn đề cập đến muôn mặt cuộc sống đời thường của phụ nữ trong chiến tranh. Những câu chuyện cuộc đời, những đóng góp, những chiến công hiển hách và sự hi sinh mất mát của họ được khắc họa một cách đậm nét thông qua những hiện vật trong trưng bày. Bên cạnh đó, những bộ phim ngắn cũng giới thiệu về cuộc sống của phụ nữ đương đại với những phẩm chất nhân hậu, bản lĩnh, nghị lực, tinh thần bất khuất và đầy đam mê dựa trên những giá trị truyền thống.

 

Các nhân vật lịch sử

Giai đoạn 1930-1954

Giai đoạn 1954-1975

Thống nhất

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Phụ nữ đương đại