Khai trương Không gian Nghệ thuật Đương đại tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Ngày 17/7/2013 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã khai trương Không gian Nghệ thuật Đương đại mới. Đây là kết quả hợp tác giữa Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Nghệ thuật Menifique nhằm làm phong phú hơn hệ thống trưng bày của bảo tàng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách tham quan. Đây cũng là hoạt động đầu tiên của Bảo tàng Nghệ thuật Menifique trong một dự án lâu dài nhằm kết nối Nghệ thuật Đương đại Việt Nam với Nghệ thuật quốc tế.