Bảo tàng quai Branly – Pháp

Bảo tàng quai Branly – Pháp

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng quai Branly đưa bộ sưu tập tranh cổ động sang giới thiệu và triển lãm tại Pháp từ ngày 24/6/2014 đến ngày 28/09/2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published.