Chúng mình giống và khác nhau như thế nào?

Ai rồi cũng sẽ lớn lên và bước vào tuổi dậy thì. Đó là cả một quá trình mà cơ thể và nhận thức của mỗi bạn nam hay nữ sẽ có những sự thay đổi giống và khác nhau. Trò chơi này sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản và nhận biết đúng về giới và giới tính. Những câu hỏi như “Chuyện gì đang xảy ra với tôi”, ” Sao lại thế?” sẽ được giải đáp bằng chính những gì các em tự thu hoạch được sau khi tham gia vào trò chơi, giúp các em có kỹ năng sống để tự tin hơn trong giai đoạn trưởng thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published.