Cuốn sách giới thiệu 10 hiện vật hấp dẫn nhất của bảo tàng

– Số trang: 28

– Kích thước: 15 x 21cm

– Năm xuất bản: 2010

– Ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp

– Nội dung: Điều gì khiến bạn đến với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam? Điều gì giúp bạn nhớ về nó sau chuyến tham quan? Hãy đến với chúng tôi, 10 hiện vật hấp dẫn nhất trong trưng bày sẽ đồng hành để giúp bạn ghi nhớ, khám phá, học hỏi, thưởng thức, lấy cảm hứng và chia sẻ cảm xúc.