Cuốn sách giới thiệu phần trưng bày Tín ngưỡng thờ Mẫu

– Số trang: 69

– Kích thước: 20 x 20cm

– Năm xuất bản: 2012

– Ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp

– Nội dung: Cuốn sách giới thiệu trưng bày tín ngưỡng thờ Mẫu với bốn chủ đề: Mẫu – Tâm – Đẹp – Vui. Trưng bày này giới thiệu những giá trị cốt lõi của tín ngưỡng thờ Mẫu thông qua tiếng nói, trải nghiệm của người dân theo Mẫu ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, góp phần nâng cao hiểu biết về một tín ngưỡng dân gian đặc sắc, có sức sống lâu bền của người Việt.