ICCN

ICCN

Cán bộ bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã có thời gian trải nghiệm và làm việc tại tổ chức ICCN (Inter-City Intangible Cultural Cooperation Network) tỉnh Gangwon, Hàn Quốc từ tháng 6/2014-10/2014. Đại diện Bảo tàng cũng đã tham gia Toạ đàm Phụ nữ do ICCN tổ chức tại Iran từ 8-12/10/2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published.