Ký ức Điện Biên

Triển lãm được thể hiện theo mạch kể chuyện từ hồi ức của những nhân chứng lịch sử là những người phụ nữ đã từng tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ – là một sự kiện lịch sử trọng đại, là kỳ tích vô song của quân, dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp gắn với tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến những ký ức ngược dòng lịch sử: Nhân dân, phụ nữ, quân đội ta đã anh dũng kháng chiến vượt mọi khó khăn gian khổ với tinh thần  tất cả vì chiến dịch, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong tình quân dân, tình đồng chí, đồng đội và tình yêu đôi lứa…