Kỷ vật còn mãi với thời gian

– Số trang: 253

– Kích thước: 14 x 20cm

– Năm xuất bản: 2008

– Ngôn ngữ: Việt, Anh

– Nội dung: Cuốn sách giới thiệu về những câu chuyện và kỷ vật của những người phụ nữ tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ.