Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp tục được Tripadvisor bình chọn là điểm du lịch hấp dẫn năm 2014

Tháng 6/2014, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam được trang web Tripadvisor bình chọn nằm trong Top 3 của danh sách 94 điểm du lịch hấp dẫn nhất Hà Nội năm 2014. Như vậy, trong 3 năm liên tiếp (2012, 2013, 2014), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam duy trì được danh hiệu này và luôn nằm trong Top 3 của danh sách.

Chứng chỉ dịch vụ xuất sắc 2014 là niềm vui và tự hào, đồng thời là sự khích lệ động viên để Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp tục gìn giữ và phát triển những giá trị của mình trong sự hội nhập quốc tế chung của đất nước.

 

Và nhân đây, chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến khách du lịch trong và ngoài nước, những người đã, đang và sẽ dành tình cảm yêu mến cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Các bạn có thể xem thêm thông tin qua đường link: