Bộ lao động thương binh xã hội

Home / Tin tức / Bộ lao động thương binh xã hội
Bộ lao động thương binh xã hội
Năm 2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và họa sĩ Đặng Ái Việt thực hiện trưng bày chuyên đề “Hành trình nét thời gian” (tranh ký họa chân dung mẹ Việt Nam anh hùng của họa sĩ Đặng Ái Việt)