Các ấn phẩm

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã xuất bản nhiều ấn phẩm nhằm thu hút sự quan tâm của độc giả trong và ngoài nước. Các ấn phẩm đó là phim ngắn giới thiệu về Gánh hàng rong, một nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội, catalogue giới thiệu về trưng bày thường xuyên; catalogue về trưng bày tín ngưỡng thờ mẫu; tranh cổ động; sách giới thiệu về trưng bày chuyên đề Đêm sáng…..